Izrada letaka i časopisa

Iako je danas tehnologija nadmašila platforme koje se baziraju na papiru, mnogi i dalje više vole listanje papira od skrolanja web stranica ili stranica na društvenim mrežama. Zato našim klijentima pružamo uslugu kompletne pripreme i izrade tiskanih materijala kao što su manji letci, ali i časopisi raznih formata.

Naš će tim stručno osmisliti svaki detalj, a kvalitetnim izborom formata svakom klijentu pružiti širok spektar promidžbenih mogućnosti. Tiskani materijali mogu biti namijenjeni promociji određenih proizvoda ili usluga naših klijenata, poslovnim partnerima ili novim klijentima, ali i zaposlenicima (svojevrstan tiskani newsletter). Na ovaj smo dio usluga posebno ponosni jer je malen broj agencija koje nude ovako opširan spektar usluga.

U ovom smo dijelu spojili svoju PR funkciju s poznavanjem medijske industrije i pokretanja novih tiskanih medija. Znanje novinarstva i pisanja članaka koje posjeduje naš tim, adekvatno se upotpunjuje s osmišljavanjem i dizajnom prijeloma, a sve zajedno daje kvalitetan i profesionalno izrađen tiskani materijal za naše klijente.