Organizacija press konferencija

Press konferencija važan je način komuniciranja tvrtke s predstavnicima medija. Dobro osmišljena te profesionalno pripremljena i organizirana press konferencija je snažan alat u cjelovitoj strategiji odnosa s javnošću.

Imidž poduzeća u javnosti ovisi i o načinu komunikacije s medijima u suradnji s kojima se plasiraju važne informacije za poduzeće. Naš je imperativ uspješna realizacija i organizacija press konferencije te posljedično zadovoljan klijent.

Svojim klijentima osiguravamo integriranu uslugu organizacije i najave press konferencija koja obuhvaća pripremu i provedbu događaja. Priprema press konferencije uključuje:

  • slanje pozivnica relevantnim medijima,
  • produkciju press materijala za novinare,
  • pripremu i koordinaciju događanja,
  • praćenje i prikupljanje medijskih objava.