Vidljivost destinacije - TZ Zlatni Papuk

Aktivnosti vezane uz vidljivost destinacije novi su izazov i uspjeh PR agencije Light komunikacije.

Agencija ima aktivnu ulogu u kreiranju komunikacijske strategije i originalnog stila brendiranja destinacije za Turističku zajednicu Zlatni Papuk.

Kontinuirana suradnja sastoji se od postavljanja standarada komunikacije, vođenja društvenih mreža, planiranja i realizacije medijskih objava, studijskih putovanja i produkcije sadržaja.

Proveli smo PR kampanju vezanu uz predstavljanje gastronomske ponude destinacije, a uspješnosti i privlačnosti ove medijske kampanje doprinijela je i vrhunska fotografija u našoj produkciji.