Uloga vizualnih komunikacija u brendiranju

Danira Orešić, direktorica PR agencije Light komunikacije, održala je predavanje „Važnost vizualnih komunikacija i kvalitetne fotografije za brendiranje“ turističkim profesionalcima, direktorima turističkih zajednica i drugim dionicima projekta IQM Destination.

Na konkretnim primjerima ukazali smo na važnost timskog rada svih stručnjaka uključenih u proces produkcije fotografije te  kreativnosti i originalnosti u brendingu, a poseban je naglasak stavljen na važnost usklađivanja pisanog i vizualnog sadržaja za stvaranje dosljednog imidža brenda.

Cijelo je predavanje dostupno na poveznici.