„Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga 2020.“

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske uključio je agenciju Light komunikaciju u projekt „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga 2020.“, kojeg provodi u suradnji s HUOJ. Cilj projekta je promovirati lokalni razvoj kroz društveno korisne aktivnosti, a agencija Light komunikacije će sudionicima pružiti stručnu komunikacijsku podršku.

https://udruge.gov.hr/vijesti/javni-poziv-komunikacijska-podrska-drustveno-korisnim-programima-udruga-2020/5192