Villa Dubrovnik

Jedan od načina za prezentiranje usluga i privlačenje ciljane publike je kvalitetna PR kampanja u medijima. Kako bi naša poruka stigla do onih kojima je namijenjena, za agenciju Prwa, a vezano za Villu Dubrovnik, kreirali smo i proveli PR kampanju kroz medije. Kvalitetna izrada i provedba PR kampanje donosi mjerljive rezultate i benefite klijentima.