PR kampanja - Korta Katarina & Villa Katarina

Brendiranje luksuznih brendova ville Katarina i vinarije Korta Katarina kroz kontinuiranu provedbu PR kampanja – komunikacija s medijima.