Urbanovo 2019.

Izrada i realizacija koncepta manifestacije te komunikacijske strategije za Urbanovo 2019. Proveli smo PR aktivnosti kroz komunikaciju s ciljanom javnosti i medijima te kompletan protokol za vrijeme otvorenja Festivala Pušipela koji se održao u sklopu manifestacije Urbanovo 2019.