Otvorenje ambulante SB Akromion u Lječilištu Bizovačke toplice

Agencija Light komunikacije provela je PR aktivnosti za cobranding Specijalne bolnice Akromion i Lječilišta Bizovačke toplice.