Međunarodni festival Taste the Mediterranean u gradu Hvaru

Light komunikacije provele su PR aktivnosti vezane za međunarodni festival Taste the Mediterranean.