Enološki masterclass vina Krauthaker u lošinjskoj Alhambri

Provedba PR aktivnosti za cobranding vina Krauthaker i Boutique Hotela Alhambra tijekom ekskluzivnog enološkog masterclassa.