3. Vinart Grand Tasting

Light komunikacije provele su PR strategiju za Vinart Grand Tasting koji se održava u Laubi.