Međunarodna konferencija o zajedničkom planiranju ulaganja u sektoru zdravstva

Organizirali smo i realizirali održavanje međunarodne konferencije te smo proveli komunikacijsku strategiju i PR aktivnosti. Naš tim je za Ministarstvo zdravstva realiziralo razradu scenarija konferencije, kompletnu tehničku produkciju, organizaciju simultanog prijevoda za sudionike konferencije, odabir i pripremu lokacije, pripremu sinopsisa i tehničkog ridera, pripremu i koordinaciju smještaja i transfera svih sudionika konferencije, provedbu protokola događanja. Na konferenciji je sudjelovalo 100 uzvanika iz 8 zemalja.