Međunarodna konferencija o zajedničkom planiranju ulaganja u sektoru zdravstva

Organizirali smo i realizirali održavanje međunarodne konferencije te smo proveli komunikacijsku strategiju i PR aktivnosti.