Predstavljanje odabranih etiketa Vina Tomić

Naš tim organizirao je promociju proizvoda te smo proveli PR aktivnosti vezane za predstavljanje vina Tomić. Light komunikacije su za klijenta, vinariju Tomić, izradile cjelokupan koncept događanja promocije proizvoda. Osigurali smo kompletnu pripremu događaja te njegovu realizaciju. Kako bismo na što kvalitetniji način predstavili klijentov proizvod javnosti, predstavnicima medija osiguravamo sve potrebne informacije o proizvodu.