Lovačka kuharica Divlji u kuhinji u Bella Formi

Za concept store Bella Forma organizirali smo predstavljanje lovačke kuharice te smo proveli komunikacijsku strategiju i PR aktivnosti vezane za predstavljanje.