Javnozdravstvena kampanja Udahnite život s lakoćom!

Za Roche potpisujemo izradu kompletnoga koncepta i provedbu javnozdravstvene kampanje Udahnite život s lakoćom! Light komunikacije su za klijenta Roche realizirale izradu komunikacijske strategije kampanje, PR aktivnosti, pripremu, koordinaciju, protokol. Također, za klijenta smo organizirali i realizirali konferenciju za medije kako bismo javnost upoznali s kampanjom. Press-konferencija uključila je sljedeće aktivnosti: razradu scenarija konferencije, kompletnu tehničku produkciju, odabir i pripremu lokacije, pripremu sinopsisa i tehničkog ridera.