Vinarija Kabola promotivni film

Light komunikacije za klijenta – vinariju Kabola potpisuju izradu koncepta te pripremu i provedbu vrhunske tehničke produkcije promotivnog filma.