Promotivni film za Specijalnu bolnicu Akromion

Za Specijalnu bolnicu Akromion potpisujemo izradu scenarija te pripremu i provedbu vrhunske tehničke produkcije promotivnog filma. Svojim klijentima osiguravamo inovativna i kreativna rješenja za izradu promotivnih filmova. Light komunikacije potpisuju cjelokupno idejno rješenje koje uključuje izradu koncepta, kvalitetnu pripremu, organizaciju i koordinaciju te vrhunsku tehničku produkciju, što je garancija najboljega krajnjeg rezultata.