Međunarodni festival Taste the Mediterranean

Light komunikacije su za klijenta Lanivu, autora projekta Okusi Mediteran, realizirale sve aktivnosti iz područja odnosa s javnošću.